Domény nejvyššího řádu (TLD) Severských států

Doména nejvyššího řádu (TLD) je internetová doména na nejvyšší úrovni. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují národní domény nejvyššího řádu (ccTLD). Ty sdružují všechny domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, Česká republika má národní doménu .cz, slovensko národní doménu .sk.

Národní domény nejvyššího řádu Severských států
Dánsko .dk
Finsko .fi
Island .is
Norsko .no
Švédsko .se
Alandy .ax
Faerské ostrovy .fo
Grónsko .gl

K Severským státům se váží i dvě nepoužívané domény nejvyššího řádu (ccTLD), a to
.bv – norské závislé území Bouvetův ostrov
.sj – norské závislé území Svalbard (Špicberky) a Jan Mayen

Mezinárodní kódy států pro Severské země

Kódy zemí jsou krátké abecední nebo číselné zeměpisné kódy (geokódy) vytvořené k zastupování zemí a závislých oblastí a pro použití při zpracování dat a komunikaci. K tomu bylo vyvinuto několik různých systémů. Nejčastěji používaným systém je systém ISO 3166-1.

Tento standard definuje tři různé kódy pro každou oblast, a to dvoupísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-2), trojpísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-3) a trojciferný systém (ISO 3166-1 numeric).
Pokračování →

Alandy a Schengen

Alandy jsou jako autonomní oblast Finska součástí Schengenského prostoru a jsou také součástí Evropské unie.
Schengenský prostor (Schengen) je označení pro území zemí Schengenské dohody (zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Finsko je součástí Schengenského prostoru, Schengenskou smlouvu podepsalo Finsko 19. prosince 1996 a k samotnému otevření finských hranic došlo 25. března 2001.

Vlajka Aland

Alandská vlajka má tvar obdélníku se stranami v poměru 17:26 a tvoří jí modrý list s červeným skandinávským křížem, který je žlutě lemovaný. Také se to vysvětluje tak, že na švédskou vlajku je přidán skandinávský kříž v červené barvě, která odkazuje na barvu z finského znaku (stejně jako žlutá barva). Modrá a žlutá barva jsou nejen barvy švédské vlajky, ale také barvy alandského znaku. Vlajka byla vyhlášena za oficiální vlajku Aland v roce 1954.

Pokračování →