Doména nejvyššího řádu (TLD) pro Faerské ostrovy

Doména nejvyššího řádu (TLD) je internetová doména na nejvyšší úrovni. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují národní domény nejvyššího řádu (ccTLD). Ty sdružují všechny domény jednoho státu, případně autonomního území.
Pokračování →

Domény nejvyššího řádu (TLD) Severských států

Doména nejvyššího řádu (TLD) je internetová doména na nejvyšší úrovni. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují národní domény nejvyššího řádu (ccTLD). Ty sdružují všechny domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, Česká republika má národní doménu .cz, slovensko národní doménu .sk.

Národní domény nejvyššího řádu Severských států
Dánsko .dk
Finsko .fi
Island .is
Norsko .no
Švédsko .se
Alandy .ax
Faerské ostrovy .fo
Grónsko .gl

K Severským státům se váží i dvě nepoužívané domény nejvyššího řádu (ccTLD), a to
.bv – norské závislé území Bouvetův ostrov
.sj – norské závislé území Svalbard (Špicberky) a Jan Mayen

Mezinárodní kódy států pro Severské země

Kódy zemí jsou krátké abecední nebo číselné zeměpisné kódy (geokódy) vytvořené k zastupování zemí a závislých oblastí a pro použití při zpracování dat a komunikaci. K tomu bylo vyvinuto několik různých systémů. Nejčastěji používaným systém je systém ISO 3166-1.

Tento standard definuje tři různé kódy pro každou oblast, a to dvoupísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-2), trojpísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-3) a trojciferný systém (ISO 3166-1 numeric).
Pokračování →

Mezinárodní poznávací značky (MPZ) Severských států

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) nebo také rozlišovací značka státu, nebo mezinárodní rozlišovací značka je označení státu, případně autonomního území, ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je danou značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka je doplňkem státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla. Obě značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla.
Pokračování →

MPZ Faerských ostrovů

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) nebo také rozlišovací značka státu, nebo mezinárodní rozlišovací značka je označení státu, nebo jiného územně správního celku, jako například autonomního území (v tomto případě Faerských ostrovů), ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je danou značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka Faerských ostrovů je doplňkem faerské státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla. Obě značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla.

Každý stát má přidělenu vlastní rozlišovací značku státu (mezinárodní poznávací značku). Tato značka se skládá z jednoho až čtyř písmen, přičemž tato písmena musí být provedena černou barvou na bílém podkladě, který má tvar elipsy. Avšak například platí, že v rámci Evropského hospodářského prostoru nemusí být MPZ členských států umístěna na vozidle, pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou s modrým pruhem EU vydanou správními orgány.

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) Faerských ostrovů je FO, neoficiálně se používá i FØ. Faerské ostrovy používají tuto MPZ od roku 1996.

Nejvyšší hory na Faerských ostrovech

Nejvyšší horou Faerských ostrovů je Slættaratindur na ostrově Eysturoy, vrchol hory je v nadmořské výšce 880 metrů (někdy se udává 882 metrů). Druhou nejvyšší horou Faerských ostrovů je Gráfelli s nadmořskou výškou 856 metrů, která také leží na ostrově Eysturoy. třetí nejvyšší horou Faerských ostrovů je Villingadalsfjall na ostrově Viðoy, tato hora má vrchol v nadmořské výšce 841 metrů.
Pokračování →

Největší města na Faerských ostrovech

Největším městem Faerských ostrovů co do počtu obyvatel je faerské hlavní město Tórshavn, jehož počet obyvatel překračuje třináct tisíc a je také jediným faerským městem, které má více než deset tisíc obyvatel. Druhým největším (nejlidnatějším) městem na Faerských ostrovech je Klaksvík, kde žije více než čtyři tisíce lidí. Třetím největším faerským městem je Hoyvík, který je jedním ze tří faerských měst, která mají více než dva tisíce obyvatel.
Pokračování →

Vlajka Faerských ostrovů

Faerská vlajka má obdélníkový tvar s poměrem stran 8:11 a je tvořena bílým listem, na kterém je červený skandinávský kříž, který je modře lemován. Poloha kříže tvoří v přední části vlajky dva bílé čtverce. Barvy vlajky odkazují na vlajku Dánska a také na vlajku Norska. Červená a modrá jsou tradiční faerské barvy a bílá má symbolizovat čisté faerské nebe a mořskou pěnu u břehů Faerských ostrovů a také křesťanství.

Pokračování →