Průvodce pro Billund ke stažení zdarma

Prohlédněte si stručný průvodce Billundem, který najdete online i ke stažení zdarma ve formátu PDF. Najdete v něm informace o Billundu, seznam památek a zajímavostí, které musíte v Billundu vidět, informace o dopravě v Billundu a další informace užitečné pro vaši cestu do Billundu.
Průvodce Billundem online
Průvodce Billundem ke stažení zdarma

Průvodce pro Aarhus ke stažení zdarma

Prohlédněte si stručný průvodce Aarhusem, který najdete online i ke stažení zdarma ve formátu PDF. Najdete v něm informace o Aarhusu, seznam památek a zajímavostí, které musíte v Aarhusu vidět, informace o dopravě v Aarhusu a další informace užitečné pro vaši cestu do Aarhusu.
Průvodce Aarhusem online
Průvodce Aarhusem ke stažení zdarma

Průvodce pro Kodaň ke stažení zdarma

Prohlédněte si stručný průvodce Kodaní, který najdete online i ke stažení zdarma ve formátu PDF. Najdete v něm informace o Kodani, seznam památek a zajímavostí, které musíte v Kodani vidět, informace o dopravě v Kodani a další informace užitečné pro vaši cestu do Kodaně.
Průvodce Kodaní online
Průvodce Kodaní ke stažení zdarma

Dánsko a EU

Dánsko je ze Severských států nejstarším členem Evropské unie. Do tehdejšího ES (Evropská společenství) vstoupilo při prvním rozšíření, a to v roce 1973. Součástí ES bylo od tohoto roku také Grónsko (jako součást Dánska), které však v roce z ES vystoupilo.

Průvodce pro Aalborg ke stažení zdarma

Prohlédněte si stručný průvodce Aalborgem, který najdete online i ke stažení zdarma ve formátu PDF. Najdete v něm informace o Aalborgu, seznam památek a zajímavostí, které musíte v Aalborgu vidět, informace o dopravě v Aalborgu a další informace užitečné pro vaši cestu do Aalborgu.
Průvodce Alborgem online
Průvodce Aalborgem ke stažení zdarma

Domény nejvyššího řádu (TLD) Severských států

Doména nejvyššího řádu (TLD) je internetová doména na nejvyšší úrovni. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují národní domény nejvyššího řádu (ccTLD). Ty sdružují všechny domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, Česká republika má národní doménu .cz, slovensko národní doménu .sk.

Národní domény nejvyššího řádu Severských států
Dánsko .dk
Finsko .fi
Island .is
Norsko .no
Švédsko .se
Alandy .ax
Faerské ostrovy .fo
Grónsko .gl

K Severským státům se váží i dvě nepoužívané domény nejvyššího řádu (ccTLD), a to
.bv – norské závislé území Bouvetův ostrov
.sj – norské závislé území Svalbard (Špicberky) a Jan Mayen

Mezinárodní kódy států pro Severské země

Kódy zemí jsou krátké abecední nebo číselné zeměpisné kódy (geokódy) vytvořené k zastupování zemí a závislých oblastí a pro použití při zpracování dat a komunikaci. K tomu bylo vyvinuto několik různých systémů. Nejčastěji používaným systém je systém ISO 3166-1.

Tento standard definuje tři různé kódy pro každou oblast, a to dvoupísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-2), trojpísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-3) a trojciferný systém (ISO 3166-1 numeric).
Pokračování →

Mezinárodní poznávací značky (MPZ) Severských států

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) nebo také rozlišovací značka státu, nebo mezinárodní rozlišovací značka je označení státu, případně autonomního území, ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je danou značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka je doplňkem státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla. Obě značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla.
Pokračování →

MPZ Dánska

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) nebo také rozlišovací značka státu, nebo mezinárodní rozlišovací značka je označení státu (v tomto případě Dánska), ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je danou značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka Dánska je doplňkem dánské státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla. Obě značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla.

Každý stát má přidělenu vlastní rozlišovací značku státu (mezinárodní poznávací značku). Tato značka se skládá z jednoho až čtyř písmen, přičemž tato písmena musí být provedena černou barvou na bílém podkladě, který má tvar elipsy. Avšak například platí, že v rámci Evropského hospodářského prostoru nemusí být MPZ členských států umístěna na vozidle, pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou s modrým pruhem EU vydanou správními orgány.

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) Dánska je DK. Dánsko používá tuto MPZ od roku 1919.