Island a EU

Island není členem Evropské Unie. Island sice podal 16. července 2009 přihlášku do EU a již 17. června 2010 mu byl udělen status kandidátské země. V červnu 2013 však Island zastavil přístupové rozhovory a v roce 2015 pak Island stáhl svou přihlášku do EU. Island je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) a také členem Schengenského prostoru.

Norsko a EU

Norsko není členem Evropské unie. Ačkoli už dvakrát se v Norsku uskutečnilo referendum o přistoupení Norska k EU (respektive dříve k ES). První referendum proběhlo v roce 1972, druhé v roce 1994. V obou referendech se občané Norska vyslovili proti vstupu Norska do Evropského společenství, respektive v roce 1992 už do EU. Navíc v letech 1963 a 1967 chtělo Norsko vstoupit do tehdejšího EHS, avšak jeho přistoupení bylo tenkrát vetováno Francií. Norsko je součástí Evropského hospodářského prostoru a také členem Schengenského prostoru.

Grónsko a EU

Grónsko bylo členem ES (Evropské společenství, předchůdce Evropské unie) od roku 1973, kdy do ES vstoupilo jako součást Dánska. V roce 1982 však bylo v Grónsku iniciováno referendum o vystoupení z ES. Toto referendum se uskutečnilo 23. února 1982. Výsledkem bylo, že se 53% účastníků referenda vyslovilo pro vystoupení z ES. Proces vystoupení Grónska z ES byl završen v roce 1985.

Finsko a EU

Finsko je členem EU, tato země vstoupila do Evropské unie v roce 1995, při čtvrtém rozšíření EU (spolu se Švédskem a s Rakouskem). Alandy, jenž jsou autonomní součástí Finska jsou také součástí EU.

Dánsko a EU

Dánsko je ze Severských států nejstarším členem Evropské unie. Do tehdejšího ES (Evropská společenství) vstoupilo při prvním rozšíření, a to v roce 1973. Součástí ES bylo od tohoto roku také Grónsko (jako součást Dánska), které však v roce z ES vystoupilo.