Nejvyšší vrcholy a hory ve Finsku

Nejvyšší místo Finska leží v nadmořské výšce 1324 metrů a nachází se na finsko-norské hranici, u hraničního kamene, který leží několik desítek metrů od vedlejšího vrcholu hory Halti, jenž svůj hlavní vrchol na území Norska. Nejvyšší horou, která má svůj vrchol na území Finska je Ridnitšohkka (Ritničohkka) s vrcholem v nadmořské výšce 1317 metrů. Třetí nejvyšší horou Finska je Kiedditsohkka s vrcholem v nadmořské výšce 1280 metrů. Všechna zmíněná místa leží ve Skandinávském pohoří v Laponsku.
Pokračování →

Největší města ve Finsku

Největším městem Finska co do počtu obyvatel je finské hlavní město Helsinky, jenž má více než 657 000 obyvatel. Druhým největším (nejlidnatějším) městem ve Finsku je Espoo, kde žije skoro tři sta tisíc lidí. Třetím největším finským městem je Tampere. Více než dvě stě tisíc obyvatel má pět finských měst, jsou jimi Helsinky, Espoo, Tampere, Vantaa a Oulu. Více než sto tisíc obyvatel má devět finských měst, kromě zmíněných ještě Turku, Jyväskylä, Kuopio a Lahti.
Pokračování →