Grónsko a EU

Grónsko bylo členem ES (Evropské společenství, předchůdce Evropské unie) od roku 1973, kdy do ES vstoupilo jako součást Dánska. V roce 1982 však bylo v Grónsku iniciováno referendum o vystoupení z ES. Toto referendum se uskutečnilo 23. února 1982. Výsledkem bylo, že se 53% účastníků referenda vyslovilo pro vystoupení z ES. Proces vystoupení Grónska z ES byl završen v roce 1985.

Domény nejvyššího řádu (TLD) Severských států

Doména nejvyššího řádu (TLD) je internetová doména na nejvyšší úrovni. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační organizací IANA. Existují národní domény nejvyššího řádu (ccTLD). Ty sdružují všechny domény jednoho státu. Jejich název je dvoupísmenný, Česká republika má národní doménu .cz, slovensko národní doménu .sk.

Národní domény nejvyššího řádu Severských států
Dánsko .dk
Finsko .fi
Island .is
Norsko .no
Švédsko .se
Alandy .ax
Faerské ostrovy .fo
Grónsko .gl

K Severským státům se váží i dvě nepoužívané domény nejvyššího řádu (ccTLD), a to
.bv – norské závislé území Bouvetův ostrov
.sj – norské závislé území Svalbard (Špicberky) a Jan Mayen

Mezinárodní kódy států pro Severské země

Kódy zemí jsou krátké abecední nebo číselné zeměpisné kódy (geokódy) vytvořené k zastupování zemí a závislých oblastí a pro použití při zpracování dat a komunikaci. K tomu bylo vyvinuto několik různých systémů. Nejčastěji používaným systém je systém ISO 3166-1.

Tento standard definuje tři různé kódy pro každou oblast, a to dvoupísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-2), trojpísmenný systém (ISO 3166-1 alpha-3) a trojciferný systém (ISO 3166-1 numeric).
Pokračování →

Mezinárodní poznávací značky (MPZ) Severských států

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) nebo také rozlišovací značka státu, nebo mezinárodní rozlišovací značka je označení státu, případně autonomního území, ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je danou značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka je doplňkem státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla. Obě značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla.
Pokračování →

MPZ Grónska

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) nebo také rozlišovací značka státu, nebo mezinárodní rozlišovací značka je označení státu, nebo jiného územně správního celku, jako například autonomního území, ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je danou značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka je doplňkem státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla. Obě značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla.

Grónsko používá mezinárodní poznávací značku DK, což je MPZ Dánska. Což je rozdíl oproti podobně postaveným Faerským ostrovům, které používají vlastní MPZ.

Nejvyšší vrcholy a hory Grónska

Nejvyšší horou Grónska je Gunnbjørn Fjeld s nadmořskou výškou 3694 metrů. Tato hora, u které se někdy udává i vyšší výška, a to 3700 metrů, je zároveň nejvyšší horou Dánského království a nejvyšší horou za Severním polárním kruhem. Gunnbjørn Fjeld leží na východním pobřeží Grónska v pohoří Watkins.
Pokračování →

Největší města Grónska

Největším městem Grónska co do počtu obyvatel je grónské hlavní město Nuuk, jehož počet obyvatel překračuje osmnáct tisíc a je také jediným grónským městem, které má více než deset tisíc obyvatel. Druhým největším (nejlidnatějším) městem v Grónsku je Sisimiut, kde žije více než pět tisíc lidí. Třetím největším grónským městem je Ilulissat, kde žije více než čtyři tisíce obyvatel. Jen pět grónských měst má více než tři tisíce obyvatel.
Pokračování →