Švédsko

Švédsko je evropská země, ležící na severu kontinentu, na Skandinávském poloostrově. Švédsko patří mezi Severské země a také mezi státy Skandinávie, a to i podle nejúžší definice tohoto pojmu.

Švédsko má rozlohu 450,295 km2, a je tak padesátým pátým největším státem světa. V evropském měřítku patří mezi největší evropské země a je třetí největší zemí Evropské unie. Švédsko ležící celou svou rozlohou na Skandinávském poloostrově je omýváno vodami Baltského moře, na západním pobřeží je úžina Kattegat, na severovýchodě a východě pak Botnický záliv. Celková délka švédského pobřeží je 3218 km. Námořní hranice má Švédsko s Německem, Dánskem, Norskem, Finskem, Ruskem, Estonskem, Lotyšskem a Litvou.

Stockholm, Švédsko
Stockholm

 
Na souši Švédsko sousedí s Norskem na západě, jejich společná hranice je dlouhá 1619 km a s Finskem na východě, švédsko-finská hranice je dlouhá 586 km. Mimo to je Švédsko od roku 2000 spojeno pozemní cestou s Dánskem a to pomocí Öresundského mostu, který se klene přes úžinu Öresund.

Ke Švédsku náleží také více než sto tisíc ostrovů a ostrůvků v Baltském moři. Mezi největší švédské ostrovy patří ostrov Gotland, který je s rozlohou takřka tří tisíc čtverečních kilometrů také největším ostrovem Baltského moře. Druhým největším švédským ostrovem je Öland, třetím pak Södertörn, čtvrtým největším ostrovem (a třetím přirozeně vytvořeným) je ostrov Orust na západním pobřeží Švédska a pátým ostrov Hisingen.

Göteborg, Švédsko
Göteborg

 
Švédská pevnina se dělí na tři základní oblasti (historická území). Jsou jimi Norrland na severu země, hornatá a lesnatá krajina, která zabírá takřka šedesát procet území Švédska. Svealand, kopcovitá a jezernatá krajina ve střední části Švédska (leží zde i hlavní město Stockholm). A třetí oblastí je Götaland na jihu Švédska, který vyplňují jak kamenité vrchoviny tak roviny v provincii Skåne.

Švédsko, oficiálně Švédské království, je konstituční monarchií, v čele státu je král. Švédsko je od roku 1995 členem Evropské unie. Ponechalo si však vlastní měnu, kterou je švédská koruna. Švédsko je neutrální stát a není členem NATO. Hlavním městem Švédska je Stockholm. Administrativně se Švédsko dělí na 21 krajů, jsou jimi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro a Östergötland.

Laponsko, Švédsko
Laponsko

 
Švédsko mělo na začátku roku 2020 více než 10 333 000 obyvatel. Což z něj činilo osmdesátou osmou nejlidnatější zemi světa. Švédsko má také nejvíce obyvatel ze všech skandinávských zemí. Největším švédským městem co do počtu obyvatel je Stockholm, kde v roce 2018 žilo více než 952 tisíc lidí. Druhým největším švédským městem je Göteborg s více než 565 000 obyvateli a třetím největším městem Švédska je Malmö s více než 334 000 obyvateli. Následují Uppsala, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Eskilstuna, Nacka, Gävle, Halmstad, Sundsvall, Södertälje.