Honorární konzulát ČR v Dánsku

Česká republika má v Dánsku své velvyslanectví v Kodani a v Aarhusu je také Honorární konzulát České republiky.
Honorárním konzulem je pan Stig Hellstern. Konzulární působnost tohoto honorárního konzulátu je pro Jutsko a ostrov Fyn.

Honorární konzulát ČR v Dánsku
Adresa: Sofienlystvej 6-8, Malling, 8340 Aarhus
Telefon: +45/88808240
Mobil: +45/22134111
Mail: aarhus@honorary.mzv.cz