Norsko a EU

Norsko není členem Evropské unie. Ačkoli už dvakrát se v Norsku uskutečnilo referendum o přistoupení Norska k EU (respektive dříve k ES). První referendum proběhlo v roce 1972, druhé v roce 1994. V obou referendech se občané Norska vyslovili proti vstupu Norska do Evropského společenství, respektive v roce 1992 už do EU. Navíc v letech 1963 a 1967 chtělo Norsko vstoupit do tehdejšího EHS, avšak jeho přistoupení bylo tenkrát vetováno Francií. Norsko je součástí Evropského hospodářského prostoru a také členem Schengenského prostoru.