Švédsko a Schengen

Schengenský prostor (Schengen) je označení pro území zemí Schengenské dohody (zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Švédsko je součástí Schengenského prostoru, Schengenskou smlouvu podepsalo Švédsko 19. prosince 1996 a k samotnému otevření švédských hranic došlo 25. března 2001.