Alandy a Schengen

Alandy jsou jako autonomní oblast Finska součástí Schengenského prostoru a jsou také součástí Evropské unie.
Schengenský prostor (Schengen) je označení pro území zemí Schengenské dohody (zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Finsko je součástí Schengenského prostoru, Schengenskou smlouvu podepsalo Finsko 19. prosince 1996 a k samotnému otevření finských hranic došlo 25. března 2001.