Faerské ostrovy a Schengen

Faerské ostrovy, ačkoli jsou součástí Dánského království, nejsou součástí Schengenského prostoru a nejsou ani součástí Evropské unie. Stejně tak jako Grónsko, které je součástí Dánského království, ale není ani součástí EU, ani součástí Schengenu.

Osoby cestující mezi Faerskými ostrovy a schengenským prostorem však nepodléhají hraniční kontrole. Seznam zemí, jejichž občané potřebují vízum pro Faerské ostrovy je stejný jako pro schengenský prostor, ale schengenské vízum neumožňuje držiteli přístup na Faerské ostrovy, umožňuje to pouze dánské vízum opatřené razítkem „Platí pro Faerské ostrovy“. Ve zkratce, občané ČR nepotřebují na Faerské ostrovy vízum.