Grónsko a Schengen

Grónsko, ačkoli je součástí Dánského království, není součástí Schengenského prostoru a není ani součástí Evropské unie. Stejně tak jako Faerské ostrovy, které jsou součástí Dánského království, ale nejsou ani součástí EU, ani součástí Schengenu.

Osoby cestující mezi Grónskem a schengenským prostorem však nepodléhají hraniční kontrole. Seznam zemí, jejichž občané potřebují vízum pro Grónsko je stejný jako pro schengenský prostor, ale schengenské vízum neumožňuje držiteli přístup do Grónska, umožňuje to pouze dánské vízum opatřené razítkem „Platí pro Grónsko“. Ve zkratce, občané ČR nepotřebují do Grónska vízum.